Obecny czas: 24 Cze 2018 22:31
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 
 Prof. Ryszard Kozlowski 
Autor Wiadomość
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 Sty 2009 23:23
Posty: 4788
Post Prof. Ryszard Kozlowski
PROFESOR.ZW. DR HAB.INŻ. RYSZARD HENRYK KOZŁOWSKI

Na dzień dzisiejszy, na polskiej scenie politycznej – panuje faktycznie patriotyczna i narodowa pustynia. Scena polityczna zdominowana jest przez libertyńskie
i wrogie Rzeczpospolitej ugrupowania polityczne. Niektóre, z tych ugrupowań, co prawda, na okres kampanii wyborczej, przebierają się w skromne patriotyczne szatki i manipulując socjotechniką, pozyskują dla swych niecnych celów, głosy niewyrobionego politycznie wyborcy. Nie mając żadnych złudzeń – po głębokiej i wielomiesięcznej analizie, została podjęta ostateczna decyzja, powołania, pod moim przewodnictwem, nowego i ideologicznie jednoznacznego ugrupowania politycznego – Przymierze Narodu Polskiego. Ten krok, nie był podyktowany, chęcią zaistnienia w tak zwanej polityce. Mój dotychczasowy dorobek, zawodowy i naukowy, nie wymaga dodatkowych uzasadnień i potwierdzeń w takiej dżungli, jaką stanowi, tak zwana działalność polityczna. Krok ten, był podyktowany głębokim niepokojem o dalszy los mojej Ojczyzny i troską o wspólne dobro moich Rodaków. Przymierze Narodu Polskiego, zostało oficjalnie zarejestrowane, jako partia polityczna w dniu 14.04.2009r. Jesteśmy, w obecnej chwili, na etapie budowy struktur organizacyjnych w Polsce.
W obecnej sytuacji politycznej w Polsce, wszystkie partie obecne w Parlamencie, optują za ,,Traktatem Lizbońskim”, czyli oddaniem naszej suwerenności i niepodległości na rzecz spoganizowanej Unii Europejskiej.
Przedsmak tego, co nas może czekać w takim przypadku, dowodzą biurokratyczne zabiegi unijnych komisarzy, związane z likwidacją polskiego przemysłu stoczniowego. Jakim prawem, komisarz UE, niszczy własność Narodu Polskiego, gdy Niemcy, w tym samym czasie, wspomagają podatkiem solidarnościowym przedsiębiorstwa (w tym stocznię
w Rostocku), na terenie byłego NRD, w kwocie 800 miliardów euro, a okres 19 letniego wspomagania przedłuża się o kolejne 5 lat? A, jedyną reakcją na ten zbrodniczy dyktat, są skrajnie serwilistyczne umizgi, trzymających władzę w Polsce, którzy prawem kaduka, są definiowani, jako polska elita polityczna! Nie wyłączając z tego grona także całą, bez wyjątku, tak zwaną opozycję.
Naród nasz, któremu w okresie minionych 20 lat odebrano przemysł i cała gospodarka przeszła w ręce obcego kapitału, nie będzie mógł egzystować jedynie bazując na handlu, który de facto, też jest w obcych rękach. Faktycznie, nasz budżet składa się wyłącznie
z podatków od niskich zarobków Polskich tyraków oraz emitowanych bez zastanowienia, przez Rząd Polski(?), Papierów Wartościowych, które prędzej czy później, wraz z odsetkami, będą musiały być wykupione przez przyszłe pokolenia. Chyba, że nasi współcześni, unijni dobroczyńcy, zamienią łaskawie, wyemitowane Papiery Wartościowe na część polskiego terytorium! Ten wariant, nie jest znów tak odległy. Dawno przekroczył granice hipotezy! Wymownym potwierdzeniem tego, jest ostatni, jakże wymowny materiał, który ukazał się w niemieckim Der Spiegel, w którym stwierdzono, że za zbrodniczą eksterminację narodu żydowskiego, odpowiadają także Polacy! Przypisuje się nam zbrodnie, dokonane, niemieckimi rękami, będące pokłosiem stricte germańskiej obłąkanej ideologii. Jeśli, także Polacy, to Polacy, zostaną zmuszeni do zapłacenia związanych z tym, stosownych reparacji. Nie mniej wymownym faktem, w tym opisanym kontekście, jest permanentne zawężanie niemieckich zbrodni wojennych, li tylko do wymordowania części narodu żydowskiego, ale to już odrębne zagadnienie, z którym będziemy musieli się także uporać. A, co w tej sprawie miał do powiedzenia, zobligowany do natychmiastowej i twardej reakcji, z racji pełnionej funkcji, Minister Spraw Zagranicznych RP, Radosław Sikorski? Ano, powiedział, że mamy demokrację i wolność w wyrażaniu poglądów! Treść tej wypowiedzi, pozostawię, bez komentarza. Natomiast, istnieje wręcz obligatoryjny obowiązek, by móc właściwie zrozumieć, właśnie taką, a nie inną postawę. Kim jest, prominentny państwowy urzędnik, Radosław Sikorski? Radosław Sikorski, dziesięć lat temu, był czołowym członkiem Ruchu Odbudowy Polski, Jana Olszewskiego, obecnie urzędnika w Kancelarii Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. ROP, w ogólnym ideologicznym zarysie, był ugrupowaniem – ,,patriotyczno – niepodległościowym”. By, nie być gołosłownym, przytoczę, pierwszy paragraf Stautu ROP: ,,Ruch Odbudowy Polski, jest demokratyczną organizacją obozu niepodległościowego kierującą się w swej działalności zasadami katolickiej nauki społecznej i polskim interesem narodowym”. Następnie, Radosław Sikorski, przechodzi do PiS. Kiedy PiS, Jarosława Kaczyńskiego, przejmuje władzę, R. Sikorski, zostaje ministrem, by następnie przejść do Platformy Obywatelskiej, gdzie po wygranych wyborach przez PO, zostaje ministrem Spraw Zagranicznych RP. Nasuwa się w tym przypadku, wiele wniosków. Skoncentrujmy się jedynie na jednym. Jakie ideologiczne i programowe związki istnieją, z wyżej wymienionym cytatem ze statutu ROP i libertyńską ideologią PO, w której R. Sikorski, jest bardzo ważnym Ministrem, a najważniejszym, bez wątpienia, uwzględniając wagę stosunków z UE i ciężar gatunkowy lizbońskiego traktatu. Ostatnio, najwyższe odznaczenie państwowe, z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otrzymał Jan Olszewski, który jest wymieniony
w Słowniku biograficznym ,,Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821 – 1999”. Autorem, tej wolnomularskiej encyklopedii, jest historiozof masonerii, prof. Ludwik Hass. Pikanterii temu, dodaje także to, że Prezydent Kaczyński, w krótkiej laudacji uzasadnił, że odznaczenie zostało przyznane, za to, że Jan Olszewski, był sądowym obrońcą, opozycyjnych działaczy: Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Jacek Kuroń – młodzieżowy stalinowski aparatczyk i Karol Modzelewski (obecnie vice prezes Polskiej Akademii Nauk), zawiedzeni – w latach sześćdziesiątych – marazmem w budowie komunizmu w Polsce, przeszli na trockizm, i tym sposobem, stali się i rozpoczęli opozycyjną działalność w PRL. Te, jedynie hasłowo, przytoczone argumenty, nie wyczerpują tego ważnego zagadnienia i siłą rzeczy nie dają pełnej odpowiedzi – wskazują jedynie azymut – na postawione pytanie przez
ks. bp. Edwarda Frankowskiego, w wygłoszonej homilii, na XVI Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja – Kto rządzi w naszej Ojczyźnie?
Przymierze Narodu Polskiego, stoi na stanowisku, że tylko Naród Polski, może decydować
o całokształcie spraw państwowych, bo jest jego wyłącznym suwerenem. Manipulowany Polski Naród, jakby tego obecnie nie dostrzegał, ale jest pewne, że się kiedyś obudzi
z narzuconego mu przez liberalną doktrynę letargu i upomni się o swoje prawa oraz rozszarpany przez zdrajców i złodziei, Polski Majątek Narodowy.
Jestem współautorem programu społeczno – gospodarczego dla całej Polski, w tym Okręgu Kujawsko – Pomorskiego. Współpracując przez wiele lat z profesorem Julianem Sokołowskim, miałem okazję odbyć pod Jego kierunkiem solidne indywidualne studia
z zakresu geologii i geotermii, które znacznie poszerzyłem w Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii.
Posiadam wiedzę o zasobach przyrodniczych Polski, również tych występujących w Okręgu Kujawsko – Pomorskim, znane mi są zasoby wód geotermalnych, które znajdują się
w 18 powiatach, czyli w 144 gminach, na obszarze tego Okręgu.
Miałem olbrzymią satysfakcję, że projekt dotyczący tych zasobów w Toruniu, głównego autorstwa prof. J. Sokołowskiego, mogłem z powodzeniem zakończyć.
Poniżej podaję niektóre dodatkowe fakty, które były przyczyną podjęcia takiej decyzji.

FAKTY

Na stronie internetowej ambasady amerykańskiej pojawiła się w 2007 r. informacja, że
9 września tego roku, przy okazji otwarcia nowej loży ,,B'nai B'rith" w Warszawie, ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji – prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. ,,Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia (pierwszą akceptację tego działania, w postaci haraczu Polski, wynoszącego 65 mld dolarów amerykańskich, dał diasporze żydowskiej były premier PiS - u
K. Marcinkiewicz, podczas pobytu w Nowym Yorku), oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Otwarcie warszawskiej loży B'nai B'rith, oznacza odrodzenie się tej organizacji żydowskiej w Polsce po niemal 70 latach nieobecności – podaje ambasada.

Zaskakujące są w tym przypadku dwa momenty. Ambasada amerykańska informuje
o powstaniu nowego odłamu masonerii w Polsce i dalej stwierdza, że:

,,Najważniejszym, pierwszorzędnym problemem są dla masonów ....kwestie związane
z Radiem Maryja i Telewizją Trwam". Na koniec jeszcze ciekawostka. Jak czytamy na stronie internetowej: forum.prawica.net: Ewa Juńczyk Ziomecka - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, przekazała w imieniu Prezydenta Kaczyńskiego, wyrazy radości z odrodzenia się tej organizacji po 70 latach nieobecności w Polsce" [Stanisław Krajski, ,,Masoneria polska 2009", Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, W – wa,2009].

,,Działalność B'nai B'rith w Polsce, przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938r., rozwiązujący organizacje masońskie w Polsce" .

Za pontyfikatu Papieża, Jana Pawła II, pojawił się zatwierdzony przez Ojca Świętego dokument, w którym przypomniano, że wszystkie dokumenty Kościoła dotyczące masonerii pozostają w mocy, a katolik, który do niej należy, jest w stanie grzechu ciężkiego i nie może przystępować do Komunii Świętej.PRZYMIERZE NARODU POLSKIEGO (PNP).

Powołanie nowej struktury politycznej o nazwie Przymierza Narodu Polskiego(Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, poinformował nas o wpisaniu partii politycznej, Przymierze Narodu Polskiego, do księgi rejestrowej na podstawie postanowienia z dnia 14.04.2009r., pod pozycją Ew P 294), jest owocem wieloletniej
i głębokiej analizy transformacji systemowej w Rzeczypospolitej oraz kompleksowej oceny stanu spraw gospodarczych, politycznych i społecznych w Polsce, jakie zaszły po 1989r. i zachodzą nadal - wbrew woli społecznej, de facto, wbrew kompleksowo pojętemu interesowi Narodu i Państwa Polskiego. Mechanizmy zniszczenia Polski w okresie ostatnich 20 lat oraz główne kanony polityki gospodarczej jakie powinny być po odzyskaniu przez Naród Polski funkcji suwerena, podano w opracowaniu książkowym: [Ryszard .H. Kozłowski, Aleksander Nowak, ,,Jaka Polska?", Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2009r.]

Zmowa kosmopolitycznych gremiów, wrogich polskiemu interesowi narodowemu
i polskiej suwerenności, zawarta przy tak zwanym okrągłym stole, po chwilowych złudzeniach, że pozbyliśmy się bolszewickich okowów, obecnie skutkuje faktycznie groźniejszym jeszcze uzależnieniem Polski od zliberalizowanych i spoganizowanych biurokratycznych struktur UE (czego wyrazem jest wynik głosowania Parlamentu RP nad ,,Traktatem Lizbońskim", za przyjęciem którego, czyli oddaniem suwerenności Polski na rzecz UE, głosowało 100 procent parlamentarzystów PO, PSL, LiD i 70 proc. PiS, w tym całe kierownictwo oraz kandydaci na europosłów tej partii. Inicjatywa powołania PNP, nie jest produktem osobistego kaprysu Grupy Inicjatywnej, tylko głęboko przemyślanym planem
i postawionym jednocześnie ogromnie ważnym do wykonania zadaniem. Dwudziestoletnia nasza obserwacja polskiej sceny politycznej i analiza tragicznych decyzji gospodarczych
i politycznych, stała się zasadniczym detonatorem powołania tego ugrupowania politycznego. Bowiem wszystkie funkcjonujące na polskiej scenie politycznej partie nie dają żadnych gwarancji, by chciały działać dla dobra Polski, wprost przeciwnie, od dwudziestu lat, jest prowadzona kompleksowa działalność antypolska – może poza nielicznymi wyjątkami, których wysiłki w żaden sposób nie są skuteczne, by przeciwstawić się trwającemu od dwudziestu lat demontażowi Państwa Polskiego – grożącemu całkowitą utratą suwerenności. Została podjęta ostateczna decyzja (w połowie 2008r.) do bezpośredniego osobistego zaangażowania w dzieło radykalnej i kompleksowej naprawy struktur Państwa Polskiego oraz obrony suwerenności Rzeczypospolitej. Przymierze Narodu Polskiego oczekuje i pragnie podjąć współpracę ze wszystkimi patriotycznie myślącymi naszymi Rodakami, by ratować pozostałe resztki polskiej suwerenności w oparciu o kompleksowy program gospodarczy, polityczny i społeczny, który zostanie ogłoszony na Pierwszym Kongresie PNP.
Condicio sine qua non, podjęcia współpracy z innymi ugrupowaniami patriotycznymi będzie akceptacja tego kompleksowego planu (lub wypracowanie lepszych racjonalnych rozwiązań – nie uzurpujemy bowiem sobie prawa do wszechwiedzy) oraz determinacja w jego wdrożeniu. Racjonalna współpraca patriotycznych ugrupowań będzie możliwa jedynie
o wspólnie zaakceptowany program polityczno – gospodarczy. Chcąc dokonać tego rodzaju uzgodnień, w przypadku nowych ugrupowań, musimy wzajemnie przedstawić – na piśmie, jedni drugim nasze własne i suwerenne główne wnioski, opinie i założenia programowe, szczególnie dotyczące następujących generalnych zagadnień:
1) Syntetyczna ocena dotychczasowych efektów transformacji systemowej w zakresie
gospodarczym, politycznym i społecznym oraz wskazanie ugrupowań politycznych
i osób odpowiedzialnych za aktualny stan.
2) Przyczyny wszechobecnej patologicznej sytuacji w każdej dziedzinie życia społecznego:
szkolnictwie, nauce, służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, gospodarce, mediach.
3) Proponowane generalne drogi wyjścia i metody naprawy istniejącego stanu rzeczy.
4) Zarys programu gospodarczego, politycznego i społecznego.
5) Wielkość struktur, ze wskazaniem obszarów, które są organizacyjnie najsilniejsze
Wytypowanie potencjalnych kandydatów do wyborów – na różnych szczeblach władz.
6) Przedstawienie pierwszoplanowych działań, w zakresie realizacji programu oraz innych pozostałych celów, przewidzianych do realizacji w kolejnych etapach.

Gospodarcza i cywilizacyjna klęska Rzeczypospolitej, szczególnie widoczna na przykładzie zniszczonej Polskiej Gospodarki Narodowej i wynikające z tego wszelkie konsekwencje polityczne i społeczne, nie mogą stanowić dalej tematu ,,tabu" i być traktowane jako ,,nieszczęśliwy wypadek przy pracy". Ten fakt ma bowiem personalnych i doktrynalnych mocodawców. Wyjaśnienie mechanizmów, które doprowadziły do obecnej, jakże trudnej i skomplikowanej sytuacji w naszej Ojczyźnie
i poinformowanie o tym opinii publicznej jest zadaniem fundamentalnym, by móc cokolwiek planować na przyszłość.

Prezydent oraz premier RP, a także parlamentarzyści głosujący za przyjęciem Traktatu Lizbońskiego, nie wiedzą co oznacza pojęcie suwerenności. Otóż, suwerenność obejmuje dwie uzupełniające się cechy państwa:

Całowładność – władza państwa ma kompetencje do normowania wszystkich stosunków zachodzących w obrębie państwa i egzekwowania wydanych przez siebie norm.

Samowładność – państwo w swoich stosunkach zewnętrznych jest niezależne i kieruje się
w zasadzie własna wolą.

Przyjmując Traktat Lizboński, musimy zrezygnować z całowładności i samowładności na rzecz Unii Europejskiej, czyli zmuszeni jesteśmy do utraty suwerenności, a w prowincji łatwiej będzie liberałom zniszczyć naszą katolicką wiarę niż w suwerennym Państwie.
Obrona suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, jest więc naszym pierwszoplanowym
zadaniem, którą Przymierze Narodu Polskiego pragnie realizować wspólnie z opcjami narodowo – katolickimi.

Samorządna i niepodległa Polska, to, Ojczyzna wolnych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój gospodarczy i społeczny rodzin, gmin, powiatów, województw
i całej Polski oraz za partnerską współpracą ze wszystkimi państwami świata, jak też za racjonalne wykorzystanie krajowych zasobów przyrodniczych i technicznych, a przede wszystkim za wykorzystanie zasobów intelektualnych Narodu Polskiego.


Prof. Ryszard Henryk. Kozłowski

_________________
adm


08 Mar 2010 10:11
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.